Deratizácia

Ničenie nebezpečných a zdraviu škodlivých hlodavcov

Dezinfekcia

Ničenie mikroorganizmov a choroboplodných zárodkov.

Dezinsekcia

Zničenie škodlivých, epidemiologicky a hospodársky obtiažneho hmyzu.

Ničenie hlodavcov

Deratizácia

Ide o opatrenia preventívne a represívne pri využití rodenticídov (chemické ničenie hlodavcov).

Populačná a biologická aktivita hlodavcov určuje vykonávať deratizáciu objektov minimálne dva krát za rok a to na jar a na jeseň.

Pre potravinárske závody prevádzame monitoring výskytu hlodavcov s následnou dokumentáciou o výskyte hlodavcov. Predpokladom úspešnej deratizácie je plán deratizácie, aby bol samotný zásah úspešný.

Výkon deratizácie vykonávame pre

 • poľnohospodárstvo
 • administr.budovy
 • potravinárske výroby
 • ubytovacie zariadenia
 • bytové a družstevné podniky
 • obchod. komplexy
 • mestá a obce

Ničenie choroboplodných zárodkov

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces, pri ktorom sa zneškodňujú mikroorganizmy a choroboplodné zárodky pomocou chemických, fyzikálnych alebo kombináciou postupov .Cieľom je prerušiť cestu nákazy k citlivému jedincovi.

Dezinfekcia sa prevádza na základe odborných znalostí z oblasti biológie a šírenia choroboplodných zárodkov.

Pre dezinfekciu používame výkonné a vysoko účinné aplikačné stroje, ktoré kombinujú mokrú dezinfekciu s aerosolom dezinfekčných prípravkov.

Vykonávame najčastejšie dezinfekcie

 • administr.budovy
 • Potravinárske a stravovacie prevádzky
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Bazény , sauny
 • Poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
 • Povalové priestory pred a po odstránení holubieho trusu
 • Byty po zosnulých
 • Školské zariadenia , kancelárie
 • Prostriedky hromadnej dopravy ľudí

Ničenie hmyzu

Desinsekcia

Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom zničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky obtiažneho hmyzu.

Druhy chemickej likvidácie prevádzame rôznymi postupmi podľa danej situácie a prostredia.

Plán dezinsekcie obsahuje:

 • Prieskumné práce (zistenie druhu a množstva hmyzu v zamorenom objekte, spôsob dezinsekcie, výber dezinsekčného prípravku, návrh na odstránenie hygienických závad)
 • Bezpečnostné a ochranné opatrenia (ochrana vlastná pri výkone, ochrana užívateľov objektu)
 • Prevedenie dezinsekcie
 • Kontrola a evidencia / účinnosť zásahu , vytvorenie podrobného zápisu o prevedenej dezinsekcii

Dezinsekcia je prevedená schválenými prípravkami pre profesionálne použitie na daný druh hmyzu.

Prevádzame dezinsekciu pre

 • potravinárske prevádzky
 • objekty živočíšnej a rastlinnej výroby
 • školy
 • bytové podniky a družstvá
 • zdravotníctvo
 • obchodné komplexy
 • administratívne a kancelárske budovy
 • stravovacie zariadenia
 • zariadenia cestovného ruchu

V čom ešte Vám vieme pomôcť?

Ostatné naše činnosti

Fumigácia - plynovanie

Pri prevádzaní fumigácie je dosiahnutý prienikom plynu cez komoditu alebo prostredie vysoký účinok ošetrenia skladovaného obilia a iných poľnohospodárskych produktov.

Chemická ochrana rastlín

Postreky proti listožravému a drevokaznému hmyzu , ničenie burín na nežiadúcich miestach okolo budov ,chodníkov , zámkových dlažbách , koľajových tratiach.

HACCP a IPM

HACCP – analýza nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín a riešenia.

IPM (Integrated Pest management) – Integrovaný systém ochrany pred škodcami

Kto sme, čomu sa venujeme, …

SARAT

Firma SARAT sa zaoberá činnosťou v oblasti služieb, konkrétne v ochrannej dezinfekcii, dezinsekcii, deratizácii /DDD/, plynovaní – fumigácii, bielení objektov živočíšnej výroby, v chemickej ochrane rastlín a autodopravou do 3,5 t.

Filozofia spoločnosti je stanovená na odbornom zhodnotení konkrétneho problému a jeho odbornom riešení s prihliadnutím na ekonomické a v nemalej miere i enviromentálne dopady vykonávaných prác DDD. Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti.

Každý zásah pracovníkov DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.

Kontaktný formulár, telefónne čísla, …

Kontaktujte nás

SARAT
Hlinská 35,
010 01 Žilina

Mobil: 0903 544 588
E-mail: info@sarat.sk

Kontaktná osoba: Tibor Jaššo

IČO: 18002200
IČ DIČ: SK1020538200


Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Viac informácií TU

© Copyright - Sarat 2017

Táto stránka používa pre svoje správne fungovanie a personalizáciu reklám súbory cookie. Používaním stránky s tým súhlasíte. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close