Spolocnost SARAT s.r.o.

Firma SARAT sa zaoberá činnosťou v oblasti služieb, konkrétne v ochrannej dezinfekcii, dezinsekcii, deratizácii /DDD/, plynovaní - fumigácii, bielení objektov živočíšnej výroby, v chemickej ochrane rastlín a autodopravou do 3,5 t.

Firma začala svoju aktívnu činnosť v roku 1992. Postupom času sa spoločnosť z fyzickej osoby pretransformovala na spoločnosť s.r.o. Je členom Cechu profesionálov DDD. Jej pracovníci, ktorý tvoria odborne a prakticky fundovaný tím je pripravený odborne poradiť a následne vykonať najoptimálnejšie riešenia problémov v oblasti DDD. Ich odborná spôsobilosť je doložená osvedčeniami potrebnými pre činnosť pracovníkov spoločnosti.

Filozofia spoločnosti je stanovená na odbornom zhodnotení konkrétneho problému a jeho odbornom riešení s prihliadnutím na ekonomické a v nemalej miere i enviromentálne dopady vykonávaných prác DDD. Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti.

Každý zásah pracovníkov DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.

Objednajte si nás!

Zaujali sme Vás? Chcete vedieť viac? Napíšte nám a my radi zodpovieme všetky vaše otázky!